Tin tức

4 cách có thể tăng hiệu quả bán hàng thương mại B2B

4 cách có thể tăng hiệu quả bán hàng thương mại B2B

26/01/2020

Gần như mọi nhân tố trên trang Amazon đều được cá nhân hóa theo một cách nào đó, bao gồm backlinks cá nhân của Amazon Olivia, lời chào cá nhân, backlink tới tài khoản của tôi and Danh sách mong muốn của doanh nghiệp. Tất cả những mục được đề xuất dựa trên các tìm kiếm trước đây của tôi chính vì thế không có gì đc đề xuất cho tôi ngoài nghành sở thích của tôi.